Смятате ли, че темата за местата за лишаване от свобода трябва да е в актуалния дневен ред на общество?

  • Не, не мисля (0%, 0 Гласа)
  • Определено, Да (33%, 1 Гласа)
  • Не мога да преценя (67%, 2 Гласа)

Общогласували: 3

Start Date: 07.07.2015 @ 23:33
End Date: 14.07.2015 @ 08:33