СЪБИТИЯ

/СЪБИТИЯ
210, 2015

Второ обучение за служителите от затвора в Плевен по проекта

На 4 и 5 октомври 2015 край град Варна ще се проведе второто от поредица обучения за служители на затвора в Плевен, в […]

1208, 2015

Журналисти отразяват създаването на затворническия вестник

Силен медиен интерес получи прессъобщението,  разказващо за работата на проекта с лишените от свобода в затвора в Плевен и подготовката на техния вестник.

1208, 2015

Третокласник от затворническото училище направи саморъчно вестник

Плевенският затвор си има рисуван, ръчно списан вестник, изготвен от лишения от свобода А.Ю.

59 са страниците на бутиковия вестник «Решетка», изпълнен […]

1607, 2015

Външната супервизия на служителите на затвора – усещането за сигурност е важно

През юли 2015 стартира супервизията на втората група от 25 служели на затвора в Плевен, водена от експертите Ренета Венева и Георги Милков. […]

1607, 2015

За символите, надеждата и един вестник

През месец юли 2015г. започна работата по проекта с лишени от свобода по списване на „Вестник без име – от и за затворниците“. […]

807, 2015

През месец юни 2015 приключи супервизията на първата група от 25 служители на затвора в Плевен.

Въвеждане на супервизията и интервизията, като методи за подобряване на работния процеси и качеството на социално-възпитателната дейност в затворите, е съвсем не нова […]

2706, 2015

Обществен форум „Добри практики в работата с лицата, лишени от свобода”

На 26 юни 2015г. в град Плевен се проведе планираният по проекта Обществен форум. Общо 54 бяха участниците в него, сред които: Заместник-министър […]

2606, 2015

Третото работно посещение в затвора

Третото работно посещение на 26 юни 2015г. в затвора в Плевен, бе проведено в рамките на дейност 1 на проекта: „Подготовка на професионален […]

2106, 2015

Първо обучение за служителите на затвора в Плевен

На 20 и 21 юни 2015 в гр. Велико Търново се проведе първото от редица предвидени обучение за служители на затвора в Плевен […]

2705, 2015

Второ работно посещение в затвора

На 27 май 2015г. второ работно посещение бе организирано за представители на заинтересовани страни:

Областен управител на област Плевен;
представители на Ройонен и Окръжен съд – Плевен;
представители […]