СЪБИТИЯ

/СЪБИТИЯ
2110, 2016

Модел за Център за постпенитенциарна подкрепа със социално предприятие

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Центърът за постпенитенциарна подкрепа е самостоятелна услуга, представляваща комплекс от преобладаващо социални услуги със здравен, образователен / или трудов компонент, предназначени за […]

2009, 2016

В Плевен ще бъде създаден пилотно център за подкрепа на бивши затворници

2009, 2016

Проект „Свобода зад решетките“ бе представен днес в Плевен

2009, 2016

Плевен: Сдружение представи инициативата си „Ново начало след затвора“

1609, 2016

„Ново начало след затвора” с модел за изграждане на Пост-пенитенциарен център

ПОКАНА

„Ново начало след затвора”  с модел за изграждане на Пост-пенитенциарен център

 Екипът на проект „Свобода зад решетките” има удоволствие […]

1007, 2016

Impression on the participants in the study visit and training. Oslo, Norway, 26 to 29 June 2016

The main objective of the project is establishment of a methodology for creating post-penitentiary center to a prison in the town of Pleven, as an […]

1007, 2016

Впечатление на участници в работно посещение и обучение. град Осло, Кралство Норвегия, 26-29 юни 2016г.

Основна цел на проекта е изграждане на методология за създаване на Пост-пенитенциарен център към затвора в град Плевен, като важен етап от процеса […]

1305, 2016

Писмо от Началника на кабинета на Председателя на Народното събрание

1005, 2016

Да продължи подкрепата за институциите от системата на местата за лишаване от свобода призовават в отворено писмо от проект „Свобода зад решетките“

805, 2016

Отворено писмо на участниците в национална конференция “Затвор сред свободата. Свобода сред затвора”

Отворено писмо приеха участниците в национална конференция “Затвор сред свободата. Свобода сред затвора”, проведена на 21-22 април 2016г. в град Плевен. Формулирани са […]