ДЕЙНОСТИ

/ДЕЙНОСТИ
704, 2015

Дейност 9

Дейност 9: „Затворите в Интернет”

Има за цел да повиши информираността на служителите в затвора в град Плевен, външни експерти, неправителствени организации […]

704, 2015

Дейност 8

Дейност 8: Обучение за представители на уязвимите групи сред лишените от свобода, които подпомагат процеса на социално включване и интеграция в общността.

704, 2015

Дейност 7

Дейност 7: Разработване на специализирани програми за превъзпитание на трите уязвими групи в затвора: роми и други малцинствени групи, наркозависими лица и хора […]

704, 2015

Дейност 6

Дейност 6: Обмяна на опит на служители в местата за лишаване от свобода, ключови институции и НПО в три града – Велико Търново, […]

704, 2015

Дейност 5

Дейност 5: Програма за повишаване на осведомеността и обучение на заинтересованите страни (семейства, близки, жертви) и ключовите участници (съд, прокуратура, полиция, социални служби, […]

704, 2015

Дейност 4

Дейност 4: Ползите от супервизията – обратна връзка – „Да говорим, чрез мълчание” – какво вълнува служителите в местата за лишаване от свобода?

704, 2015

Дейност 3

Дейност 3: Обучение на обучители сред служителите в затворите за прилагане на специализирани програми за ресоциализация на извършилите престъпление.

Има за цел […]

704, 2015

Дейност 2

Дейност 2: „Език зад решетките” – Инициативи за внедряване на добри практики, съобразени с европейските стандарти за привличане на общественото участие в процеса […]

704, 2015

Дейност 1

Дейност 1: Подготовка на професионален екип за ефективна работа с лица, осъдени на лишаване от свобода и служителите работещи с тях.

Има […]