На 21 и 22 март 2016 год. в гр. Ловеч се проведе четвърто обучение за служителите на затвора в Плевен, предвидени в проекта. Темата бе: „Обучение на обучители за прилагане на специализирани програми за ресоциализация“.

Екипът обучители Николай Илчев и Албена Комитова наблюдаваха изключителната активност на групата, включила представители на надзорния състав, управленски кадри, социални работници и административни служби.

Само в рамките на два дни, при силно натоварен работен процес, участниците успяха да реализират амбициозната обучителна програма на екипа водещи. Във фокуса на вниманието бяха техниките и методите на неформалното образование и придобиване на опитности за водене на група и индивидуални беседи в лишени от свобода. Всички те се базираха на конкретни примери от разработените по проекта три специализирани програми за социална и корекционна работа с лишените от свобода.

В резултат от съвместната и групова работа участниците сами определиха какви умения и в каква степен могат да развият след това обучение:

  • Умение да обясня и проведа игра за отпускане, доверие, „разчупване на леда”;
  • Умение да обясня целта на заниманието;
  • Умение да изслушвам;
  • Умение да владея гласа си, движенията, интонацията пред групата;
  • Умение да овладея групата (апатия, скука, хиперактивност и пр.);
  • Умение да постигна взаимно уважение в групата, да осигуря атмосфера на сътрудничество, вместо сблъсък;
  • Умение да насърчавам участието в групата;

Трима участници в обучението:  Ваня Георгиев, Янаки Петров и Радко Михайлов бяха отличени със сертификат „Национален обучител за прилагане на специализирани програми за работа с лица, лишени от свобода“. Екипът на проекта наблюдава тяхната мотивация, лични и професионални качества и потенциал за по-висока квалификация по време на обучения, супервизия, съвместни дейности по проекта.

Участниците дадоха своята оценка за полезността на обучението от отношение на тяхната работа:

45% я определят като „Много добра“

40% като „Отлична“

За 10% тя е „Добра“

За едва 5 % – „Сравнително добра“

Дали служителите на затвора в Плевен планират да използват наученото по време на обучението в пряката си работа или в живота? – тук мнението е категорично 100 % – ДА.