През месец януари 2016 бе осъществено трето планирано обменно посещение на професионалисти в град Враца. Представили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието – г-жа Надя Радковска и г-жа Валентина Караганова се присъединиха към екипа във Враца.

Плевенската група служители на затвора в град Плевен бе водена лично от Началника Иван Петков, Районният прокурор на Плевен Владимир Николов с техни колеги и представители на граждански организации.

vraca2-2Работната програма включи дискусионна среща, на която домакин беше Окръжен съд – Враца, в лицето на неговия председател Надя Георгиева Пеловска-Дилкова. Общо 29 участника, представители на местни ключови институции: ОД и РУ на МВР, прокуратура, районен и окръжен съд, затвора във Враца, неправителствени организации, повече от два часа обсъждаха актуални въпроси, свързани с изпълнението на наказанията.

Важен момент бе участието на Областна администрация – Враца, чрез заместник-областния управител Ирина Иванова и Общинска администрация – Враца.

Валентина Караганова от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, каза: Ползите от този тип работа са съвместни. Благодаря на проекта и ОС – Враца, защото темата за местата за лишаване от свобода не е разпознавaема в обществото, като важна. Лицата, лишени от свобода, не са популярна група и добре че, вече има български НПО, които се обърнаха към тях. Защото излизайки от затвора, осъденият има нужда от грижа, за да няма рецидив…Благодаря на ръководствата на затворите – те влагат много енергия в този проект да подпомогне нашите служители в местата за лишаване от свобода.

Иван Петков, началник на затвора в град Плевен: Говорейки за пенитенциарната система, трябва да кажа, че тя е отворена, но нaгласата, че това е репресивна система, я затваря за света. Едва през 90-те години на миналия век, част от министелствата разбраха, че има места за лишаване от свобода, които се «въртят» в социалната система. С колегите от затвора в град Враца се подпомагаме взaимно, черпим практики и опит по такива въпроси, като Условното предсрочно освобождаване, промяната на режима на лишените от свобода, реформите в арестите и много други теми от спецификата на нашата работа. Местата за лишаване от свобода са скъпо удоволствие за обществото, затова сме благодарни на НПО сектора и тяхната помощ за ресоциализацията на лишените след затвора. Ето темата за електронното наблюдение е много важна – ефектът от този тип мониторинг е голям (по-малка финансова тежест за държавата, по-голяма отговорност от бившия лишен от свобода).

Началникът на затвора в град Враца Ангел Кабатлийски продължи темата за важността на ресоциализацията и подкрепата за освободените лишени от свобода, като спомена за все още неосъществената роля на наблюдателните комисии по места. Ако те не заработят ефективно, ще продължаваме да отглеждаме т.н. “деца на затвора” – които постоянно се връщат при нас, защото нямат алтернатива.

Ирина Иванова, Заместник-областен управител на област Враца сподели, че областна администрация Враца е ползвала националните програми за субсидирана заетост, за да помага поне временно на освободени лишени от свобода: “Съдействахме на затвора във Враца и за решаване на въпроси, свързани с поправителното общежитие.

Владимир Николов, Районен прокурор на РП – Плевен: “Изключително полезен е диалога между институциите и колегите – за нас е важен контакта между магистратите. Ние сме тясно ангажирани с надзора на изпълнението на наказанието. Изключително изоставаме в процеса на реинтерграция и ресоциализация на лишените от свобода. Изключеително изоставаме от съвременните тенденции в подкрепа на тези лица. Изоставаме е работата с НПО – необходимо е да имаме по-тясно партньорство с НПО и гражданския сектор. Изоставаме като хота и общество – нямаме рефлекс към лишените от свобода. Повдигането на обвинение и изтъпряването на наказание е най-лесното нещо. Помощта в общността, възстановителното правосъдие – това идва на дневен ред. Ние работим добре с полицията, със затвора в Плевен, но имаме нужда от по-тясно партньорство с НПО и общините.”

Красимир Недялков от ОП – Враца информира за партньорството между местната прокуратура и затвора. ОП- Враца винаги участва, чрез прокурор в процедурите по условно предсрочно освобождаване (УПО).

Председателят на Районен съд – Враца Миглена Раденкова подчерта важността на  комуникацията с коллеги и опознаването между отделните звена.

След встъпителните думи на повечето участници в срещата, съдия Иванова, заместник-председател на ОС – Враца представи данните, свързани с тематиката на проекта: процентно съотношение на делата, които приключват с ефективна присъда; характера на извършените деяния, за които съдат постановява “лишаване от свобода”; честотата на разглеждани УПО и др.

От името на РУ на МВР – Враца, дискусията продължи Георги Николов, Началник: „Ние, като полицейски служители, сме пряко заинтересовани от ресоциализацията и интеграцията на бившите лишени от свобода. Да се спре кръговрата- едни и същи лица хващаме- те нямат адреси, на които да се регистрират, за да можем да осъществяваме последващо проследяване”

Съдия Росица Ангелова от РС – Враца: „Над 50%, дори до 85% от тях ползват служебна защита  в съда, сами разбирате, че това е показателно че тези хора са от най-ниските социални слоеве на обществото”.

В заключителните си думи, представителите на ГД „ИН” споделиха: „Смятаме, че самите ние трябва да положим повече усилия, за да се познава нашата работа, да популяризираме макар и трудно, не все пак случващата се промяна в местата за лишаване от свобода. Важно е, защото трябва да обърнем поглед към постпенитенциарните центрове – у нас на година се освобождават по около 7 хиляди лишени. Присъдите вече са по-малки, по-краткосрочни. Но само на около 10% от тези хора държавата и обществото могат да помогнат в процеса на ресоциализация”.

Втората част от обмената визита се проведе в затвора в град Враца.

vraca2-1Групата, с представители на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, прокуратура, съд от гр.Плевен и гр.Враца, ОД и РУ на МВР – Враца, Областна и общинска администрация – Враца, НПО от двата града, както и служителите на затвора в Плевен бе посрещната от Началника на Врачанския затвор Ангел Кабатлийски, негови колеги и социални инспектори.

Представена бе основната информация за затвора: брой и разпределение на лишените от свобода; работещи лишени; видове социални и учебно–образователни дейности и др.

Групата посети основен корпус на затвора – 1 етаж; запозна се с условията в новоизградения арест,  училището към затвора и неговите професионални работилници.

Членовете на работната група имаха възможност непосредствено да задават своите въпроси към началника и неговите колеги. В хода на посещението участниците попълваха изготвения “Лист при посещение в места за лишаване от свобода.”