Третото работно посещение на 26 юни 2015г. в затвора в Плевен, бе проведено в рамките на дейност 1 на проекта: „Подготовка на професионален екип за ефективна работа с лица, осъдени на лишаване от свобода и служителите работещи с тях”. Визитата бе изключително важен момент от подготовката на експертите за работа по проекта. Тя даде възможност за преки впечатления от служителите и лицата лишение от свобода.

Заедно с експертите по проекта, част от работната група за посещението бяха заместник-министър на правосъдието г-жа Виргиния Мичева, г-н Иван Иванов, изпълнителен директор фонд „Затворно дело“, г-н Цветан Цветанов, началник-сектор СДВР, Главна дирекция «Изпълнение на наказанията», представители на Посолството на САЩ у нас.

По време на срещата бяха попълвани чек листове за наблюдение на местата за лишаване от свобода, които са специално разработени от екипа на проекта. Те имат за цел да се сравни общото и различното между различните места за лишаване от свобода.

След запознаване със затворническото училище се роди идеята, чрез един от експертите по проекта, проф. Нели Иванова, да се подпомогне учебния процес и наред със задължителните учебници, се приложат разработки на СУ „Свети Климент Охридски”, свързани с обучението на възрастни по алтернативни техники. Предстои да бъдат предоставени книги и методическа помощ на учителите от училището в затвора. Посещението провокира множество въпроси, на които г-н Иван Петков, началник на затвора в Плевен отговори изчерпателно.

Проведе се и работна среща със социални работници и психолози от затвора в град Плевен. Те споделиха: „Ние нямаме мотивация. Никой не се интересува от нашите проблеми, различно е обаче с лишените от свобода, с тях е ангажирана цялата общественост”. Служителите заявиха желание за срещи и контакти с екипа на проекта, както и участие в супервизии и обучения.