02Към своя финал върви външната супернизия на служителите от затвора в Плевен – една от основните дейности на проекта. През месец октомври 2015г. започнаха срещите с последната, трета група служители – представители на ръководния състав, които ще се приключат през месец януари 2016г.

Изходната позиция на експертите – супервизори е, че наказанието „лишаване  от  свобода” се  реализира чрез три основни дейности: социално–възпитателна, надзорно– охранителна и  производствено–стопанска, което предупредели избора на представители на трите сектора в затвора в Плевен за включване в групата.

В последната трета група участват и преподавателите в Учебния център на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, град Плевен.

По отношение на инспекторите СДВР, експертите имаха за цел да разберат какво е отношението, разбирането, капацитета, мотивацията към съдържанието на професионалния профил на социалния работник, професионалната етика, отношенията с колегите, очаквани промени в развитието на професията.

Относно служители от надзорно– охранителна в затвора в град Плевен, супервизията търсеше гледната точка към правата и задълженията на лишените от свобода, как да се постигат по-добри резултати, как да се работи в по-добра колаборация с останалите сектори, така че затворът в Плевен да изпълнява адекватно и ефективно своите основни функции.

Ключов елемент на индивидуалните интервюта бе намирането на отговори за това от каква подкрепа се нуждаят служителите в местата за лишаване от свобода и частност в затвора в Плевен, за да се преодолява професионалния стрес и прегаряне, които неизбежно се отразяват на цялостния микроклимат.

След края и на последните лични срещи със служителите експертите Ренета Венева и Георги Милков предстои да обобщят наблюденията в Наръчник за обучение на служителите в местата за лишаване от свобода,  продукт на проект „Свобода зад решетките.” В наръчникът ще намерят място актуални ситуации и проблеми, които вълнуват служителите в местата за лишаване от свобода, които експертите са констатирали, след осъществения директен контакт с тях.