ekip12Снежанка Николова, организатор публични събития. Работи като детски учител и възпитател. Притежава много добри умения да комуникира и да съжителства с хора в мултикултурна среда. Познава техните обичаи, начин на живот, традиции и култура. Продължава работа по организиране на традиционен Русенски карнавал и национален конкурс за художествено слово на възрожденски автори в гр. Русе. Получава награда „Най-добър учител”. Организатор на публични събития по проект „Усмивки за всички деца: Подкрепа за децата със специални образователни потребности от област Разград на СНЦ „Младежки форум 2001-Разград”. В проекта е експерт за изработка на „Вестник без име” – от и за затворниците; фасилитатор в Конференция „Затвор, сред свободата. Свобода сред затвора“. Участва в организиране на публичните събития по проекта.