Ренета ВеневаРенета Венева, психолог, обучител и супервизор. Има десетгодишен опит в проектен мениджмънт (подготовка и реализация на проекти) – международни, европейски, национални и регионални. Опит в модериране на обществени дискусии и обсъждания. Била е модератор на 8 общностни форума по швейцарската програма „Обществен форум” и супервизор на учители, които работят с деца със СОП. Основната й задача в проекта е свързана с провеждане на ежемесечна супервизия на служителите в затвора в град Плевен; участие в разработване на специлизирани програми и обучение на обучители за тяхното ефективно прилагане; модератор и фасилитатор на срещи и обучения; съавтор на Наръчник и Помагало; участие в дискусионен форум и национална конференция.