Проектът има за свой фокус демократизиране на системата на местата за лишаване от свобода, което би било невъзможно без създаване на условия за по-широк институционален и граждански контрол и наблюдения върху нея. В този контекст в рамките на проекта се организират и провеждат серия от работни посещения на затвора в Плевен на представители на заинтересовани ключови страни в наказателната политика.

На 17 април 2015г. група, начело с Н. Пр. Посланика на Кралство Норвегия г.жа Гуру Катарина Викьор, г-н Росен Желязков, гл. директор ГДИН, г-жа Надя Радковска, ГДИН, г-жа Валентина Караганова, ГДИН, г-жа Венета Стоилова, координатор БГ 15, МП, г-жа Сашка Андрекова, Програма БГ 15, Ръководител и координатор на проекта, г-н Георги Милков, представител на партньора на проекта, осъществиха работна визита в Затвора, Плевен и учебния център на ГД „ИН” – Плевен, чийто домакини бяха съответно Началниците на двете звена. Целта и бе да се запознаят гостите с актуалното състояние на двете звена, както и да се проследят инвестициите в материалната база, получени по линия други програми на НФМ ( 2009-2014).

Гостите бяха запознати с хода на ремонтните дейности в Учебен център на ГД „ИН”– Плевен и възможностите за по-добър учебен процес, който той ще осигури след реновиране. Направена бе обиколка на Затвор, Плевен: 1 –ви затворнически етаж, параклис на затвора, спортно игрище и магазин, библиотека, Учебен център за лицата, лишени от свобода, производствен цех на затвора.