На 20 и 21 юни 2015 в гр. Велико Търново се проведе първото от редица предвидени обучение за служители на затвора в Плевен в рамките на проект «Свобода зад решетките».

30 специалисти от състава на режимна и надзорно охранителна дейност, както и техни колеги от екипа на социални дейности и възпитателна работа имаха възможност да повишат своята осведоменост и професионална подготовка по ключови за професията теми.

Публикации:

1. ИнфоПлевен – Служители на затвора в Плевен се включиха в обучение за повишаване на професионалната подготовка