На 28 октомври 2015г. Учебният център към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и затвора в Плевен бяха домакини на  обща специализирана дискусия с участието на служители от системата, прокурори и съдии от Плевен.

Предмет на разговорите бяха условията за изпълнение на наказанията, подобряване условията на работа и повишаване на мотивацията на пенитенциарните служители, делата за условно предсрочно освобождаване, жалбите от осъдени на лишаване от свобода.

Срещата е част от дейност 6 на проекта, която цели обмяна на опит между отделните институции, ангажирани в прилагането на наказателната политика у нас.

Според г-н Николай Козов, заместник-началник на затвора в Плевен, това работно посещение е принос в прилагане на чл. 2 от Закона за изпълнение на наказанията.

Г-н Георги Милков, експерт и представител на партньора по проекта, отвори дискусията с думите, че затворът в Плевен е един много добре управляван затвор, а там където все още има неизползван ресурс, може да бъде развит с общи усилия.

Заместник-председателят на Окръжен съд – Плевен, г-н Красимир Петракиев, който бе част от работната група за посещение в затвора във Варна, каза за участниците в срещата, че проект „Свобода зад решетките” има своето място в две посоки: от една страна дава възможност за повече информация за работата на затвора В Плевен, а от друга – разширява контакта между институциите. Според него, съдът малко влиза в местата за лишаване от свобода. Хората, които работят там го правят качествено, въпреки, че условията са доста тежки. Относно делата за предсрочно условно освобождаване, съдията отчете факта, че документите към съда са прецизно изготвяни, което прави делата ефективни. Той поздрави служителите на затвора в Плевен, най-малкото и за това, че пред последните 4-5 години няма допуснати опити за бягства, а и ресоциализиращите програми видимо дават резултат.

Окръжниет прокурор Славчо Славов подчерта в своето експозе, че за съжаление от времето, когато той познава МЛС (1981 год.) нещата не са се променили особено. Но все пак, ако за  материалната база на затворите нещо се прави, и то основно с европейски средства, то е повече, отколкото онова, което се дължи на надзирателите. „Трябва сериозно да помислим за статута на хората, работещи в местата за лишаване от свобода. Проблемите в системата са много и трябват не само пари, но и воля. От съда и прокуратурата се иска да вкарват нарушителите в затвора, и ние го правим. Но какво би станало, ако по силата на спогодбите, в нашите затвори дойдат българите, които излежават присъди в чужди затвори? Май клаузата „по желание” на осъдените работи в полза на непренаселването на нашите затвори”.

В отговор на отворената тема за смисъла на ресоциализиращите програми, г-н Иво Кузманов, отговарящ за социалните дейности и възпитателна работа в затвора в Плевен, сподели: „Надявам се част от резултатите, които отчитате като положителни за затвора в Плевен, отчасти да се дължат и на нашата работа”.

Прокурор Пламен Петков от Районна прокуратура – Плевен, който активно се включва за пореден път в работен формат на проекта, окуражи служителите, особено онези от състава на надзорно-охранителната дейност с думите: „ Чух го при посещението ни в затвора във Варна – за заплахите за живота и здравето на надзирателите, отправяни от лишени от свобода. Ако това се случва, моля ви – сезирайте прокуратурата за такива случаи. Заканата за убийство е престъпление от общ характер, не бива да се подминава”.

Темата за жалбите от лишени от свобода, бе коментираната от магистратите като неотменимо задължение на съда: „ Има ли подадена, съдът трябва да образува дело по исковата молба. С решението си можем да постановим има или няма основание за такава жалба, но дело трябва да има”.

Екипът благодари на Председателите на Районен и Окръжен съд – Плевен, на Районна и Окръжна прокуратура, които реално дадоха своята подкрепа за затвора в Плевен, неговите служители и условията за лишените от свобода – всеки в рамките на своите правомощия и компетенции, вменени от закона.

Междуинституционалният професионален дебат е важен елемент от изпълнението на проекта, тъй като условията в местата за лишаване от свобода имат огромно значение за постигане на целите на наказанието. Условията в българските затвори отдавна са обект на критики от страна на национални и международни организации, а държавата нееднократно е осъждана да изплаща обезщетения на лишени от свобода.

Затворът в Плевен се очертава не само като едно от най-слабо критичните звена в системата, но и развиващо се такова, имащо положителни практики, които следва да бъдат стимулирани и използвани. В този контекст групата магистрати и прокурори, направи преди дискусията работно посещение на корпуса на затвора, по време на което имаха възможност да проследят и маркират своите бележки в работния чек лист за  наблюдение на местата за лишаване от свобода, въведен за използване в проект „Свобода зад решетките”.

SL372629SL372645SL372649

SL372652
SL372658
SL372663

SL372664
SL372678SL372666
SL372671

SL372675

SL372681SL372679

SL372680

SL372693SL372689