pleven_kym_varmaВ рамките на проекта служители на затвора в Плевен, представители на съдебната власт и НПО ще осъществят работно посещение за обмяна на опит със свои колеги от Варна на 6 октомври 2015 г.

Това е второто по ред работно посещение за обмяна на опит между служителите в местата за лишаване от свобода. В рамките на работана визита ще бъдат посетени Районен и Окръжен съд – Варна, както и затвора в град Варна. Представители на съд, прокуратура, полиция и служители на затвора от град Плевен и град Варна ще се запознаят с общото устройство на затвора в град Варна: разположение на отделенията в централен корпус, столова за хранене, лекарски кабинети, лавка, както и общ преглед на общежитията в затвора.

Целта на посещениято в рамките на проекта е да се запознаят участниците със състоянието на затворническите бази в три града (Велико Търново, Варна и Враца), да обменят опит и добри практики с цел повишаване ефективността на служителите в местата за лишаване от свобода у нас. Така се подобрява професионалната комуникацията между служителите в местата за лишаване от свобода на фона на продължаващите проблеми и реформи в системата. Осигурява се възможност да се обсъди общото и различното в практиката, което би помогнало за подобряване на работата на персонала и с лишените от свобода.