Николай Илчев, Юрист, с широка експертиза в областта на човешките права, демократични институции и организационно развитие. Има сериозен опит в международни организации, като консултант, обучител, фасилитатор. Специализирал във водещи институти в САЩ, Франция, Унгария, Италия. Като консултант – обучител е работил за международни организации и проекти в Близкия Изток, Европа, Ливан и др. страни. В проекта участва, като обучител и фасилитатор на пенитенциарни служители; участие в дискусионен форум и национална конференция.