ekip16

Проф. Нели Иванова, преподавател в СУ „Свети Климент Охридски”. Проф. Нели Иванова е доказан експерт със сериозен академичен опит като изследовател, обучител и оценител на научноизследователски проекти; има доказан опит в областта на методиката на преподаване и обучение по български език и литература; мултикултурно образование и обучение на възрастни. Участва в проекти на „Младежки форум 2001 – Разград” и „Център на НПО в Разград.” В проекта нейните основни задачи са свързани с участие и фасилитиране на Конференция „Затвор, сред свободата”. Свобода сред затвора“; рецензент на Помагало и Наръчник, продукти по проекта; участие в дискусионен форум и национална конференция.