ekip15

Проф. Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Свети Климент Охридски”. Проф. Нели Бояджиева е доказан експерт със сериозен академичен като изследовател, обучител и оценител на научноизследователски проекти; има значителен опит и професионална експертиза в областта на психологическо консултиране и съветване. Участва в различни проекти с обучителна насоченост към Сдружение „Център на НПО в Разград”. Автор на Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие (2013). В настоящия проект участва, като обучител на служители, които работят в местата за лишаване от свобода и автор на Наръчник за обучение на специалисти, които работят с лица, осъден на лишаване от свобода; съавтор на Помагало; участие в дискусионен форум и национална конференция.