zdrave0Материалът се появи  от своебразна „домашна работа“ към част от служителите на затвора, след едно от обученията по проекта. Да накараш зрели и опитни професионалисти от затворена система със строга вертикална йерархия, която на всичкото отгоре се „огъва“ под тежки политически и бюджетни реформи да бъдат откровени, е чиста провокация. Може би затова някъде ще уловите тъжна ирония, другаде неприкрита обида, или пък (все пак и напук на всичко) позитивна нотка.

 Откровеността, обаче, не само се случи, но и изведе толкова полезни за „чуваемостта“ думи, че няма как да останат скрити в самотни бели листове. Мъжете и жените, които искрено формулираха отговорите си на нашите въпроси, са безкрайно загрижени и ангажирани със своята работа (буквално)! И едва ли само защото от тук си вадят хляба – повечето от тях с голям успех биха имали кариера във всяка друга система. Мисля, че по-скоро е въпрос на чест, вътрешна дисциплина и убеждението, че ако така и така работиш „нещо“, то това нещо трябва да е на ниво, да искаш От и За него – Нещото…, защото те не искат просто за себе си, а за онова, което все още е част от държавността, социума и обществото.

Ето отговори на въпроса „Какво бих променил в Затвора и защо…?”

Ø  Работил съм в различи колективи и месторабота, с различни характери и дори началници…, но в затвора в Плевен не срещнах „началници”, а приятели и хора, готови да помагат при всяка пречка и трудност…от тук насетне промяната е само в усъвършенстване на качеството на работа на служителите и подпомагане чрез различни проекти…Ø  Във всяко място, както и в затвора в Плевен има нужда от промени…Те винаги изискват воля и желание, за да ги направиш, но и от финансови средства, които никога не достигат. Това, което аз бих променил: да се осигурят средства за нова сигнално – звукова техника, нови радиостанции, помещение за физическа подготовка на кадрите…за лишените от свобода – повече курсове за различни професии, за да могат като излязат по-лесно да се адаптират към живота….Ø  Добър въпрос…(a lot of things)! О-па…май трябваше на български. На първо място – името. „Затвор“ е някак стряскащо, и съвсем не отговаря на действителното състояние на това място. Може би „Дом за безплатни медико-социални грижи за хора в риск“. Разбира се , за временната изолация – не е нужно да споменаваме в името на институцията. Важно е хората да знаят , че всичко е безплатно. А колкото до самото „място“ – има какво да се пипне. Мисля , че лишените от свобода имат нужда от малко по-добри условия на живот. Като цяло санитарния минимум е достигнат , но има какво още да се направи. Също така трябва да се помисли как затворниците да бъдат ангажирани в повече учебни курсове и такива за придобиване на умения , които ще им помогнат да се адаптират след излежаването на присъдата си. Може би някои неща в правилника за вътрешен не са съвсем актуални , като например настаняването в наказателна килия, или пък конвоирането на лишени от свобода с доживотна присъда… Но тук трябва да се мисли много преди да се пипа. Да се вземе под внимание не само човешките права на осъдените , но и сигурността на служителите които работят с тях. Като разбира се не трябва да се залита в крайности… Например – затворите в Южен Судан или пък в Норвегия… Трябва да се търси баланс. Какво друго…със сигурност бих си вдигнал заплатата ! ха-ха-ха…Нереално ниска е за тази работа. Имам в предвид всички , които се опитваме да променим поне малко „съгрешилите“ – към по добро. И последно: бих върнал нещо което го имаше в нашия Затвор , но от няколко години вече не се случва.…събираше ни началника през няколко месеца и ни питаше – „…момчета, какво да направим, или да променим за да върви работата в Затвора по-добре…?… Амии…това е ! В „общи линии“…

  • Бих въвел редовен мониторинг на всеки служител за оценка ефективността на работата му и съответно бих разработил система за стимули за професионално развитие и повишаване на КПД; два пъти годишно –тийм билдинг; подобряването на изключително влошения в момента психо-климат, би повишило сигурността в затвора.
  • Бих подменил изцяло кухненското оборудване на затворническата кухня – с ново, енергийно ефективно…да се разнообразят доставките на хранителни продукти в договорите на министерството…ако може отново да има служебен стол за служителите…
  • Смятам, че ще е полезно да се правят по-чести събирания на работни екипи от служители в извънработна среда. Както и срещи и/или посещения  в  други места за лишаване от свобода…
  • Ежегодно организиране и провеждане на семинари , обсъждания и дискусии във връзка с работата на пенитенциарният работник. Обсъждане на реални казуси; чуждестранна обмяна на опит; програми за превенция на стреса на работното място, програми за поддържане на добро психично здраве по време на работния процес; лишените от свобода имат много свободно време е енергия, която да се насочи в правилната посока… по-широкото навлизане на неправителствените организации в МЛС . Нова нормативна уредба за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода (настоящата наредба не отговаря на изискванията за Закона за лечебните заведения). През настоящата година лишените от свобода се обслужват от личен лекар, който по никакъв начин не се контролира от ГДИН., няма реална представа за пенитенциарната система….
  • Към настоящия момент затвора в гр. Плевен се движи умело в правилната посока и при добър попътен вятър би постигнал единствено все по-значими позитивни резултати в отредената му функция в служба и интерес на обществото.
  • Какво може да се промени в затвора Плевен? Изграждане на оградна стена /мрежа/, обхващаща целият комплекс от жилищни и административни сгради и прилежаща им територия на затвора.  С един пропускателен пункт; Изграждане на филтърно вентилационна уредба за жилищният корпус с лишени от свобода; Лишените от свобода да се настаняват по двама в помещение за живеене. Оборудван със собствен санитарен възел, без баня. Ел. захранzdrave1ване 36 волта, т.е. напрежение под 220 волта или такава инсталация безопасна за човек; Обща баня за обитателите на помещенията от етажа; Помещение с монтирани автоматични перални с възможност всеки л. св. да си изпира дрехите; След като купуват от магазина хранителни продукти и полуфабрикати да се осигури възможност за охлаждането и съхраняването им в хладилници; Да получават лично в началото на седмицата препарати за хигиенизиране и почистване на спалното си помещение и да поддържат хигиената в него; Осигуряване денонощно присъствие на медицинско лице за л. св.; Хидрофорна уредба за поддържане на достатъчно постоянно налягане на вода в инсталацията; Задължително  униформено облекло за настанените в затвора правонарушители – получава се при постъпване и настаняване то им.  Без право на ползване на цивилни дрехи; Преразглеждане и редуциране списъка с разрешените вещи, които л. св. могат да получават, ползват и държат при себе си; Насищане на жилищният корпус с всички помещения и райони затвора със средства за наблюдения и контрол; Оборудване на служителите от охраната с по-нови, съвременни средства за връзка: ( радиостанции за всеки със слушалки за да не чуват осъдените комуникацията, „паник” бутон и ел. фенерче за всеки служител работещ сред  л. св.,  въвеждане на въоръжение  в НОД на неутрализираща техника, която временно причинява силна болка и след отпадане на необходимостта се отстранява, което намалява агресията и ожесточението, стационарни метал детектори и скенери за проверка на вещи в залите за свиждане и пропускателни пунктове, подмяна и ремонт на бравите по вратите на спалните помещения с л. св. и входно-изходни решетки).
  • Ако имах магическа пръчка бих променила: Материално – техническите условия на служителите- съвременна компютърна техника, техника за контрол/скенери, метелотърсачи/ и видеонаблюдение, заплащането; Насищане на ежедневието на лишените от свобода с професионални курсове, обучение в практиката- занаятчийски курсове и непрекъсната трудова заетост, за да могат да си изплатят задълженията към държавата, пострадалите и да се самоиздържат в МЛС.