През месец юли 2015г. започна работата по проекта с лишени от свобода по списване на „Вестник без име – от и за затворниците“. 13 мъже от затвора в Плевен за първи път в живота си преживяха интерактивно обучение не само за това що е вестник и как се съставя, но и за своето различно себеосмисляне. С помощта на водещия експерт Снежанка Николова участниците вече оформиха своите идеи за рубрики на бъдещия вестник.