Силен медиен интерес получи прессъобщението,  разказващо за работата на проекта с лишените от свобода в затвора в Плевен и подготовката на техния вестник.

Местни и национални издания отразиха с материали информацията, като с изненада открихме такава дори на уеб-страницата на Съюза на българските журналисти.

Инфо-порталите « Плевен за Плевен», «Инфо Плевен», «Плевен Топ новини» екслузивно поместиха свои публикации. Националните «Дарик» радио и вестник «Дума» също не подминаха новината.

Ето линкове към техните странаци, с публикуван материал:

Плевен за Плевен – Вестник „Решетка“ подготви третокласник от затворническото училище в Плевен

Инфо Плевен – Задържан в затвора в Плевен направи ръчно списан вестник

Топ новини – Третокласник от затворническото училище в Плевен направи саморъчно вестник

Дарик – Третокласник от училището в Плевенския затвор подготви вестник „Решетка“

Дума – Затворник издаде вестник

Съюз на Българските журналисти – Затворник в Плевен пусна пробен вестник