Проблемите, които поставя екипът на проекта „Свобода зад решетките“ и решенията, които търси са в съзвучие с разбирането, че архитектурата на една институция не може да бъде дело само на един субект, защото тя се нуждае от учрежденска праволинейност и от гъвкавостта на неправителствения сектор, за да може да дава работещи решения.

За това моят призив към Вас и като организатори и като участници  е да не спирате да работите, защото само споделения опит и натрупаните практики са инструментите, с които пенитенциарната система може да бъде реформирана в съзвучие с обществените, професионални и лични очаквания.

Животът не е само права линия