ekip19

Елена Болтаджиевa, Главен юрисконсулт в администрация на омбудсман на Република България. Има дългогодишен опит в провеждане и участие в курсове и семинари в областта на човешките ресурси и правата на човека. Професионалният опит на различни ръководни позиции усъвършенства мирогледа й за ефективност в реинтеграция на лишените от свобода. Юрист с позиция за методите за повишаване ефективността на осъдените лица, в посока тяхното превъзпитание и поправяне. В проекта участва като фасилитатор; експерт за разработване на специлизирани програми и обучение на обучители за тяхното ефективно прилагане; участие в дискусионен форум и национална конференция.