Диляна ГеоргиеваДиляна Георгиева, ръководител на проект – юрист с опит в неправителствения сектор. Участва в реализиране на редица проекти с разнообразна насоченост. Има успешна практика в провеждане на система от гражданско наблюдение на 60 съдилища в България. Притежава много добри умения за управление на организация, при предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността. Много добри комуникационни умения за диалог с различни групи хора. Участва в подготовката на ключови доклади за: напредъка на съда, социално-образователни проекти. Работи, като социален консултант-юрист в проект за превенция на домашно насилие в област Разград.