Дейност 9: „Затворите в Интернет”

Има за цел да повиши информираността на служителите в затвора в град Плевен, външни експерти, неправителствени организации и благотворителни фондации за подкрепа на уязвими групи в затвора. В рамките на дейността са заложени пресконференции за обявяване и отчитане на проекта, както и създаването и поддържането на интернет страница на проекта и отворена група в социалната мрежа Фейсбуук.