Дейност 8: Обучение за представители на уязвимите групи сред лишените от свобода, които подпомагат процеса на социално включване и интеграция в общността.

Има за цел да въведе по-гъвкави форми за обучение в съответствие с потребностите на осъдените лица, съобразени с тения етнос, пол, възраст, вид и степен на тежестта на извършеното деяние. Ще бъде проведено обучение за 30 представители на уязвимите групи сред лишените от свобода в затвора в Плевен, с фокус върху това как самите лишени от свобода по-активно и смислено за се включат в процеса за подготовката си за живот след решетките. Често пъти, вместо да бъде жадуван блян, той е нечакано зло, особено на фона на факта, че в България процентът на рецидив е изключително висок – две трети от затворническата популация и основно от извършители на кражби и грабежи, т.е. това е социална престъпност.