Дейност 4: Ползите от супервизията – обратна връзка – „Да говорим, чрез мълчание” – какво вълнува служителите в местата за лишаване от свобода?

Има за цел да предостави ефективни модели за работа на служителите в местата за лишаване от свобода за работа с осъдени лица.

Ще бъде провеждана месечна супервизия на повече от 80 служителите в затвора в Плевен. Експерт-супервизори ще подпомагат тяхното емоционално и професионално израстване, сред „стените на решетките”. В рамките на дейността ще бъде издаден „Наръчник за обучение на специалисти, които работят в местата за лишаване от свобода”. В наръчникът ще намерят място актуални ситуации и проблеми, които вълнуват служителите в местата за лишаване от свобода, които експерт-супревизори са констатирали, след осъществения директен контакт с тях. Наръчникът ще съдържа практически и теоретични основи, в помощ на служителите.