Дейност 1: Подготовка на професионален екип за ефективна работа с лица, осъдени на лишаване от свобода и служителите работещи с тях.

Има за цел да повиши знанията и уменията на екип от специалисти, с цел синхронизиране на единна методология за работа с осъдени на лишаване от свобода лица. Дейността бе осъществена чрез организирано работно обучение, което се проведе през месец юни 2015 в град Плевен. Общо 11 експерти, въвлечени в проекта, обсъдиха и приеха своя ефективна методология за управление и изпълнение на проекта, за работа с осъдени на лишаване от свобода лица и служители в затворите.