Георги МилковГеорги Милков – социален консултант, супервизор и обучител. Ръководител на Консултативен център по проблемите на домашното насилие в град Разград към „Център на НПО в Разград”. Има сериозен опит в управление на проекти; провеждане на гражданско наблюдение на съда и полицията; ръководил е екипи за писане на доклади с препоръки. Основната му задача в проекта е: провеждане на месечна супервизия на служителите в затвора в град Плевен; участие в разработване на специлизирани програми и обучение на обучители за тяхното ефективно прилагане; модератор и фасилитатор на срещи и обучения; обучител на пенитенциарни служители; съавтор на Наръчник и Помагало; участие в дискусионен форум и национална конференция.