x620_LovechSadPalНа 24 и 25 март 21016г. град Ловеч ще е домакин на две работни събития, в рамките на проект „Свобода зад решетките“.
Представители на прокуратура, съдебна власт, служители на затвора в Плевен, полицейски служители и граждански организации ще осъществят работно посещение за обмяна на опит със свои колеги от град Ловеч.
На 24 март 2016г. в 13.00ч. в Окръжен съд – Ловеч започва работна среща, по време на която ще се дискутира ролята на институциите в наказателната политика и практики.
Програмата продължава в 14.30 ч. с посещение на затвора в Ловеч. Обменната визита в рамките на проекта е структурирана в контекста на по-широко партньорство с прокуратура, съд, полиция и граждански организации. Работната група ще се запознае с общото устройство на Ловешкия затвор и прилаганите ресоциализиращи програми за лишените от свобода.
Целта на посещението е участниците да се запознаят със състоянието на затворническата база в града, да обменят опит и добри практики с цел повишаване ефективността на служителите в местата за лишаване от свобода у нас. Да се подобри професионалната комуникация между служителите в местата за лишаване от свобода на фона на продължаващите проблеми и реформи в системата. Да се обсъди общото и различното в практиката, което би помогнало за подобряване на работата не само на персонала, но и с лишените от свобода.

Представителите на медиите, които желаят да посетят Затвора – Ловеч е необходимо предварително да се свържат с Диляна Георгиева, Ръководител проект на Е-поща: dillyana.georgieva@gmail.com, Тел. 0898 552 688

Интернет страница на проекта: http://prison.yf2001.org/