През юли 2015 стартира супервизията на втората група от 25 служели на затвора в Плевен, водена от експертите Ренета Венева и Георги Милков. Все повече доверие – това е изводът след вече 4 срещи в рамките на цикъла супервизии. Първоначалното настроение, улавяно във въздуха, че това е поредната форма на някакъв административен надзор, който цели да бъдат „проверени“ служителите по параметрите на работата им се сменя с откритост. С разбиране, че това е едно безопасно пространство за изследване на различни аспекти на тази сложна професия- надзирател или социален работник в затвор. Супервизията дава възможност за преработване на чувства, породени от работата,от отношенията с други колеги, с лишените от свобода.