vtoro_ob_sl_zatvorНа 4 и 5 октомври 2015 край град Варна ще се проведе второто от поредица обучения за служители на затвора в Плевен, в рамките на проект «Свобода зад решетките».

25 професионалисти от състава на режимна и надзорно-охранителна дейност, както и техни колеги от екипа на социални дейности и възпитателна работа, ще имат възможност да повишат своята осведоменост и професионална подготовка по теми, свързани с  управление на социалните и икономическите различия в затвора.

В хода на работата ще се разгледа процеса на контрол и сигурност в затвора, ще се търсят модели за повишаване на качеството на пенитенциарното третиране на лишените от свобода, особено на тези в най-уязвимо положение, като малцинства, наркозависими, хора с увреждания.

Интерактивният характер на обучението ще изведе личния опит на всеки служител на затвора, в опит да се конкретизират ежедневните практически дейности в контекста на превръщането на международните стандарти от имагинерен в конкретен, индивидуален регулатор на професионално поведение.

Повишаването на квалификацията на персонала в местата за лишаване от свобода е сред пакета от мерки, с които Министерство на провосъдието излезе след поредото критично становище на  Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и на нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (CPT) относно местата за лишаване от свобода у нас.