ekip9

Албена Комитова, Адвокатска колегия – София. Партньор в Център за решаване на спорове, медиатор, адвокат, обучител. Съавтор в Наръчник по трансгранична медиация. Сертифициран обучител по медиация. Учредител на Професионална асоциация на медиаторите в България. Има доказан опит в подготовка и провеждане на практически обучения за възрастни. Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти, вкл. обучения за: сертифициране на медиатори на Професионална асоциация на медиаторите в България; съдии в медиаторски техники, търговска и семейна медиация. В проекта участва, като обучител на пенитенциарни служители; в дискусионен форум и национална конференция; модератор и фасилитатор на срещи и обучения.