Защо затворът в град Плевен беше избран?

  1. Двете партньорски организации: СНЦ „Младежки форум 2001-Разград” и СНЦ „Център на НПО в Разград” имат сериозен опит в предишни проекти в град Плевен и познават добре работата на съда. През 2008-2011 година бяха осъществени няколко инициативи за гражданско наблюдение на съда.
  2. В Затвора в Плевен може да се изследват три от общо пет целеви групи по Програма БГ15: роми, наркозависими, хора с увреждания. Чрез работа с тях ще се проследи динамиката на ресоцилизацията и готовността им за промяна в живота извън решетките.
  3. Затворът в град Плевен е един от малкото затвори в страната, който е изпълнил европейските стандарти за минимална площ на един осъден на лишаване от свобода – 4 квадратни метра (към затвора има две общежития – от затворен и отворен тип).
  4. През последните години в Затвора в Плевен се забелязват добри практики, които си заслужава да бъдат изследвани и анализирани, на фона на обективно съществуващите проблеми в системата на местата за лишаване от свобода.

Целта на проектното предложение е да бъде увеличен фокусът върху уязвимите групи в затворите, чрез разработване на програми за обучения за пенитенциарните служители и осъдените на лишаване от свобода.

В края на проекта е повишен капацитета на персонала в затвора в Плевен за прилагане на специализирани програми за превъзпитание. Проектът синтезира и развива натрупания опит, като решава основен проблем – липсата на специализирани програми в процеса на реинтеграция на лишените от свобода, като част от процесите на реформа на съдебната система в областта на изпълнение на наказанието. Важна част от работата с лишени от свобода, е подготовка за успешна реинтеграция в обществото на онези от тях, на които предстои скорошно освобождаване.

НАШАТА АНКЕТА

Смятате ли, че неправителствения сектор може да даде своя принос за реформи в МЛС?

Вижте резултатите

Архив анкети

ВИДЕО

 

ДОНОРИ

The EEA and Norway Grants Норвежки Финансов Механизъм 2009-2014

Социални медии

Следвайте ни във Facebook

Страница на програмата във Facebook

АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

  • proekt_log_1

Модел за Център за постпенитенциарна подкрепа със социално предприятие

октомври 21st, 2016|0 Comments

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Центърът за постпенитенциарна подкрепа е самостоятелна услуга, представляваща комплекс от преобладаващо социални услуги със здравен, образователен / или трудов компонент, предназначени за лица, изтърпели лишаване от свобода, предсрочно освободени, пуснати в домашен […]

„Ново начало след затвора” с модел за изграждане на Пост-пенитенциарен център

септември 16th, 2016|0 Comments

ПОКАНА

„Ново начало след затвора”  с модел за изграждане на Пост-пенитенциарен център

 Екипът на проект „Свобода зад решетките” има удоволствие да Ви покани на пресконференция с участие на представители от […]

ЗА ПРОЕКТА

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието и се носи от Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

This site is created with the financial support of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. All responsibility for the content of the site is carried by the non-profit organization “Youth forum 2001”, Razgrad and under no circumstances can be assumed that this site reflects the official opinion of the Programme Operator or the donor.